Sản phẩm xếp hạng hàng đầu

Các sản phẩm được lựa chọn hàng đầu
Xem thêm

Zipper & Slider

0,20 US$ - 1,20 US$/Cái
5000 Cái(Min. Order)
0,08 US$ - 0,11 US$/Cái
2000 Cái(Min. Order)
0,04 US$ - 0,20 US$/Bộ
20000 Bộ(Min. Order)
0,01 US$ - 0,25 US$/Cái
1000 Cái(Min. Order)
0,01 US$ - 0,80 US$/Cái
10000 Cái(Min. Order)
0,02 US$ - 0,80 US$/Cái
20000 Cái(Min. Order)
0,01 US$ - 0,80 US$/Cái
10000 Cái(Min. Order)

Thread & Yarn

0,63 US$/Cái
2000 Cái(Min. Order)
0,57 US$/Kilomét
3000 Kilomét(Min. Order)
2,00 US$/Kilogram
200 Kilogram(Min. Order)
2,63 US$ - 2,78 US$/Cái
5000 Cái(Min. Order)
0,47 US$ - 0,64 US$/Cái
10000 Cái(Min. Order)
0,04 US$ - 0,06 US$/Cái
5000 Cái(Min. Order)

Ribbon & Webbing & Tape

0,02 US$ - 0,05 US$/Mét
1000 Mét(Min. Order)
1,00 US$ - 1,90 US$/Cuộn
100 Cuộn(Min. Order)
0,07 US$ - 0,09 US$/Mét
5000 Mét(Min. Order)
0,37 US$ - 0,55 US$/Yard
3000 Yard(Min. Order)
0,09 US$ - 0,13 US$/Mét
3000 Mét(Min. Order)
1,00 US$ - 1,50 US$/Mét
2000 Mét(Min. Order)